Robisz listę zakupów i zapominasz ją wziąć? Zapominasz o rzeczach do zrobienia? Trudno Ci doczytać do końca artykuły i książki? Nie znosisz zajmować się sprawami długimi lub rutynowymi? Ciągle słyszysz, że jesteś nieobecny (nieobecna) myślami oraz szybko tracisz skupienie i uwagę? Trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu? Cierpisz na wybuchy złości, nadmierną impulsywność? A nade wszystko zadręczasz się pytaniami co z Tobą nie tak i dlaczego innym wszystko przychodzi łatwiej?

To próbka problemów, z którymi stykają się dorośli z ADHD (ang. attention deficyt hyperactivity disorder, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Te objawy znacząco utrudniają funkcjonowanie zawodowe i relacyjne. Szacuje się, także że ADHD występuje u 3-5% dzieci. Obecne pokolenie 30+ rzadko miało  diagnozowane ADHD w dzieciństwie. To były czasy, kiedy nie było wiedzy na ten temat. A kiedy już zaczęto zwracać na problem, panowało przeświadczenie, że to zaburzenie dzieci i nastolatków i w dorosłości mija.

ADHD utrzymuje się jednak również w dorosłym życiu. Niekiedy zmienia się obraz kliniczny. Deficyty uwagi z wiekiem mają jednak coraz poważniejsze konsekwencje. Utrudniają edukację, uniemożliwiają skuteczne realizowanie obowiązków zawodowych i domowych, jakie nakłada na nas dorosłe życie.

Niezdiagnozowani dorośli cierpiący na ADHD często przez większą część życia zmagają się z pytaniem „co ze mną nie tak?”. Trudność w wyjaśnieniu doświadczanych trudności i nieudane próby zmiany ułatwiają rozwój dodatkowych zaburzeń psychicznych, na przykład depresji, zaburzeń afektywnych, zaburzeń snu, nadużywania substancji psychoaktywnych i hazardu.  Szacuje się, że 75% dorosłych cierpiących na ADHD, może cierpieć na drugie schorzenie. Często zdarza się jednak, że nieleczona pozostaje główna przyczyna.

Niewłaściwa rozpoznanie zaburzenia  skutkuje tym, że większość podejmowanych prób zmiany nie przynosi oczekiwanych skutków, co z czasem jeszcze pogarsza samoocenę i samopoczucie. Skuteczne leczenie i podniesienie jakości życia zakłada farmakoterapię w celu aktywacji kory przedczołowej, której aktywność jest deficytowa u osób z ADHD. Ta część mózgu odpowiada za tonizowanie emocji, uwagę i koncentrację oraz sterowanie zachowaniem. Niewłaściwa rozpoznanie zaburzenia skutkuje tym, że większość podejmowanych prób zmiany nie przynosi oczekiwanych skutków, co z czasem jeszcze pogarsza samoocenę i samopoczucie.

W swoim Gabinecie oferuję dorosłym wywiad diagnostyczny w stronę rozpoznania ADHD i ewentualnych zaburzeń współwystępujących. Mogę również skierować do lekarza psychiatry w celu optymalnego doboru farmakoterapii przed podjęciem psychoterapii.