Psycholog Psychoterapeuta Seksuolog | Kamil Elkader

ADHD u dorosłych

Objawy ADHD u dorosłych (ang. attention deficit hyperactivity disorder – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) koncentrują się wokół rozkojarzenia i zamyślenia (deficyty uwagi) i/ lub zwiększonej ruchliwości (jest to tak zwana nadpobudliwość psychoruchowa).  Coraz częściej mówi się także o dysregulacji emocjonalnej jako trzecim charakterystycznym elemencie. Trudności mają szerokie spektrum i mogą się różnić zestawem objawów i ich nasileniem u różnych osób. Często występuje też wersja maskowana, zwłaszcza u kobiet.

ADHD utrzymuje się przez całe życie. Często zmienia się jednak tzw. obraz kliniczny, czyli wachlarz doświadczanych dolegliwości, na przykład mniej widoczna jest nadpobudliwość czy impulsywność, a bardziej dolegają problemy z koncentracją, prokrastynacją i systematycznością. Doświadczane trudności mogą też zależeć od natury wykonywanej pracy czy formy psychofizycznej.

Rozpoznanie ADHD może mieć postać:
 • przeważających deficytów uwagi,
 • przeważającej nadpobudliwości psychoruchowej,
 • postaci mieszanej, związanej i z problemami z koncentracją, i nadmierną aktywnością psychoruchową.

W zależności od sytuacji indywidualnej, skuteczne podniesienie jakości życia może wymagać:
 • farmakoterapii w celu wyrównania niedoborów neuroprzekaźników (zwłaszcza dopaminy) w korze przedczołowej,
 • psychoedukacji w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i informacji o własnej konstrukcji neurologicznej i umiejętności dopasowania codziennej organizacji i stylu życia d predyspozycji i ograniczeń,
 • psychoterapii w celu zmiany złych nawyków, zachowań i reakcji, które potęgują trudności.

ADHD u dorosłych - diagnoza i terapia

W swoim gabinecie oferuję dorosłym profesjonalny wywiad diagnostyczny w kierunku ADHD i ewentualnych zaburzeń współwystępujących, w tym przesiewowe sprawdzenie w kierunku spektrum autyzmu.  Diagnoza ma być nie tylko postawieniem rozpoznania –  ale przede wszystkim – ma mieć wartością edukacyjną, która pomoże zrozumieć siebie i dowiedzieć się co:

 • należy zaopiekować terapią,
 • wymaga wypracowania technik zarządzania pracą, czasem, organizacją, otoczeniem,
 • wymaga wsparcia farmakologicznego, 
 • jest niezmienne i wymaga pracy terapeutycznej wokół samoakceptacji, 
 • jest atutem wynikającym z neuroróżnorodności i jak to można to wykorzystać.

Kilka dodatkowych informacje o ADHD u dorosłych znajdziesz w artykule na blogu.

Formalna diagnoza zajmuje 2-3 konsultacje. Czasem jednak wskazana będzie dodatkowa obserwacja lub dodatkowe testy. Współpracuję z zaufanymi lekarzami, do których pokieruję w celu włączenia farmakoterapii, jeśli będzie to pomocne dla zainteresowanych osób.