Psycholog Psychoterapeuta Seksuolog | Kamil Elkader

Objawy ADHD u dorosłych

Objawy ADHD u dorosłych

Objawy ADHD u dorosłych koncentrują się wokół rozkojarzenia (deficyty uwagi) i/ lub zwiększnej ruchliwości (jest to tak zwana nadpobudliwość psychoruchowa).  Coraz częściej mówi się także o dysregulacji emocjonalnej jako trzecim charakterystycznym elemencie. Z czym mierzą się osoby z tym rozpoznaniem? Trudności mają szerokie spektrum i mogą się różnić nasileniem lub występowaniem u poszczególnych osób.

Robisz listę zadań, a potem i tak jej się nie trzymasz i robisz przypadkowe rzeczy? Nie pamiętasz o rzeczach do zrobienia? Dużo energii albo dużo czasu kosztuje cię praca nad zadaniami powtarzalnymi i rutynowymi albo wymagającymi zwracania uwagi na szczegóły? Odkładasz rzeczy do zrobienia, odwlekasz, opóźniasz, zawalasz terminy? Prokrastynacja to Twoje drugie imię? Trudno Ci doczytać do końca książkę? Nie znosisz zajmować się sprawami administracyjnymi? Słyszysz, że jesteś nieobecny (nieobecna) myślami, a przede wszystkim szybko tracisz skupienie i uwagę, rozkojarzasz się? Może trudno Ci usiedzieć w jednym miejscu, dużo się ruszasz, nie możesz się odprężyć, musisz się bez przerwy czymś zajmować? Może miewasz wybuchy złości? A nade wszystko zadręczasz się pytaniami co z Tobą nie tak i dlaczego innym wszystko przychodzi łatwiej? To próbka problemów osób z ADHD.

ADHD u dorosłych (ang. attention deficyt hyperactivity disorder, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) doświadczają objawów znacząco utrudniających funkcjonowanie zawodowe i relacyjne. Szacuje się, także że ADHD występuje u 3-5% dzieci. Ta wartość jest jednak znacząco niedoszacowana i dotyczy bardzo nasilonych postaci. Obecne pokolenie 30+ rzadko miało diagnozowane ADHD w dzieciństwie. To były czasy, kiedy nie było wiedzy na ten temat. A kiedy już zaczęto zwracać uwagę na problem, panowało przeświadczenie, że to zaburzenie dzieci i nastolatków i w dorosłości mija. Mówiono, że można z tego „wyrosnąć”. Było to bardzo mylne podejście…

Objawy ADHD u dorosłych

ADHD dorosłych

ADHD utrzymuje się również w dorosłym życiu. Niekiedy zmienia się wachlarz doświadczanych dolegliwości, na przykład mniej widoczna jest nadpobudliwość czy impulsywność, a bardziej dolegają problemy z koncentracją i prokrastynacją. Deficyty uwagi i koncentracji z wiekiem mają coraz poważniejsze konsekwencje. Utrudniają edukację oraz realizację obowiązków zawodowych i domowych, które nakłada na nas dorosłe życie. Coraz częściej nie możemy się do czegoś zabrać, mimo że wiemy, że to ważne. Albo coraz trudniej nam się skupić na zadaniu. Osoby z tym rozpoznaniem często mają też zwiększona chwiejność emocjonalną, wahania nastrojów i są impulsywne. Skutkuje to wybuchami złości, drażliwością lub nieprzemyślanymi decyzjami.

Niewłaściwa lub niepełna diagnoza skutkuje tym, że większość podejmowanych prób zmiany nie przynosi oczekiwanych rezultatów i z czasem pogarsza samoocenę oraz skutkuje poczuciem, że „coś ze mną nie tak” i samoobwinianiem się. Trudność w wyjaśnieniu dolegliwości i nieudane próby zmiany ułatwiają rozwój dodatkowych zaburzeń psychicznych, na przykład depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, nadużywania używek, substancji psychoaktywnych i hazardu. Szacuje się, że 75% dorosłych z tym rozpoznaniem może cierpieć na inną dolegliwość. Osoby z ADHD często latami są leczone z powodu dolegliwości lękowych i depresyjnych, a główna dolegliwość pozostaje nierozpoznana. Tym samym leczenie pomaga tylko na chwilę, a niektóre trudności utrzymują się bez zmian.

Rozpoznanie ADHD może mieć postać przeważających deficytów uwagi lub przeważającej nadpobudliwości psychoruchowej lub postaci mieszanej, związanej i z problemami z koncentracją, i nadmierną aktywnością psychoruchową. Skuteczne leczenie i podniesienie jakości życia zakłada farmakoterapię w celu pobudzenia kory przedczołowej, której aktywność jest deficytowa u osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Ta część mózgu odpowiada za tonizowanie emocji, uwagę i koncentrację, planowanie, pamięć oraz sterowanie zachowaniem (tzw. funkcje wykonawcze). Niezbędne jest też rozpoznanie swoich ograniczeń i predyspozycji w celu
dopasowania stylu pracy, zawodu i wypracowania sprzyjających nawyków w codziennej organizacji.

W swoim Gabinecie oferuję dorosłym profesjonalny wywiad diagnostyczny  zespołu i ewentualnych zaburzeń współwystępujących.  Diagnoza ma być nie tylko postawieniem rozpoznania, ale przede wszystkim ma mieć wartością edukacyjną, która pomoże zrozumieć siebie i być podstawą do dalszej pracy wokół tego co:

  • warto zaopiekować terapeutycznie
  • wymaga wypracowania technik zarządzania pracą, czasem, organizacją, otoczeniem
  • wymaga wsparcia farmakologicznego
  • jest niezmienne i wymaga pracy wokół samoakceptacji
  • dobrego wynika ADHD i jak to wykorzystać.


Osoby z diagnozą w razie potrzeby kieruję do zaufanego lekarza/lekarki psychiatry w celu włączenia farmakoterapii, która bywa ważnym wsparciem w poprawianiu jakości życia.

Zapraszam na konsultację stacjonarnie – Warszawa Śródmieście lub online. Formalna diagnoza zajmuje średnio 3 konsultacje.