Psycholog Psychoterapeuta Seksuolog | Kamil Elkader

 

Mentoring to spotkania mające na celu dzielenie się doświadczeniem, inspirowanie do działań i twórcze poszukiwanie rozwiązań z pomocą czyjejś wiedzy i doświadczenia.  Sesje adresowane są do managerów i ekspertów szukających:

 • rozwoju,
 • pomocy w odnalezieniu się w trudnych sytuacjach zawodowych,
 • rozwiązań dla aktualnych problemów, przed którymi stoją,
 • sposobów na realizację postawionych celów,
 • sposobów na pogodzenie własnego systemu wartości i oczekiwań sytuacyjnych.

Czemu mentoring, a nie coaching? Coach pozostaje bardziej w  tle, nie jest jego rolą dzielenie się wiedzą i doświadczeniem tylko odpowiednie zadawanie pytań. Mentor dzieli się tym, co wie. Jeśli trzeba, przyjaźnie challenguje, odsyła do dobrego źródła, dzieli się opiniami.

Obok praktyki psychoterapeutycznej, na co dzień pracuję w biznesie w zespole zarządzającym z odpowiedzialnością za funkcję HR w Europie Centralnej. Nieobce są mi takie tematy jak: planowanie strategiczne, praca w strukturze matriksowej, zarządzanie zespołami, także rozproszonymi i wirtualnymi. Możesz też porozmawiać ze mną o budowaniu relacji zawodowych, odnajdywaniu się w meandrach korporacji, stawianiu i kaskadowaniu oraz egzekwowaniu celów, komunikacji wewnętrznej i zarządzaniu zmianą, angażowaniu, motywowaniu i rozwijaniu pracowników o różnym poziomie samodzielności. Mam też sukcesy w tworzeniu dobrego miejsca do pracy i kształtowania kultury organizacyjnej.

Wiedzą z powyższych obszarów mogę się dzielić,  a zarazem pomagać Ci rozmieć Twoją sytuację i kontekst i dostosowywać do nich know-how.

Jeżeli do tej pory nie miałeś (miałaś) okazji pomyśleć o tym, jakie Twoje cechy są Twoimi atutami i co możesz zaoferować szefowi i pracodawcy, to mogę Ci pomóc w budowie takiej wiedzy i poszerzaniu samoświadomości.

Zaczniemy od testu, który zidentyfikuje Twoje talenty i posegreguje je od najlepszych do najgorszych. Rozpoznamy:

 • jakie masz talenty, a jakie braki,
 • jak możesz najlepiej wykorzystywać w swojej pracy talenty,
 • jak możesz planować rozwój zawodowy.

Poznamy też Twoje dziesięć najgorszych cech i umiejętności, żeby wiedzieć, czego lepiej się nie podejmować. Dowiesz się, czy można je poprawić, rozwijać lub wyeliminować.

Test rozwiążesz online. W trakcie spotkań omówimy wyniki, plany rozwojowe i wnioski. Jedno spotkanie możesz zamienić na dwie konsultacje telefoniczne po 30 minut.

W ramach tej usługi rozwiążesz jeden z testów psychologicznych o charakterze biznesowym. Z raportu dowiesz się:

 • jakie są Twoje dominujące cechy i predyspozycje i jak one przekładają się na Twoje funkcjonowanie interpersonalne i bycie managerem,
 • jakie zadania są Ci bliskie, a jakich unikasz,
 • jak podejmujesz decyzje,
 • jakie są Twoje mocne i słabe strony oraz możliwe sposoby ich rozwoju,
 • z jakimi ludźmi dogadujesz się dobrze, a z jakimi jest Ci trudno,
 • jak funkcjonujesz w sytuacjach kryzysowych i co może Cię zdestabilizować.

Test rozwiążesz online. Spotkania wykorzystamy na omówienie testu i ewentualne działania rozwojowe.