Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to od 1 do 3 spotkań, podczas których omówimy powody zgłoszenia, sytuację życiową, historię oraz dalsze adekwatne metody działania/plan psychoterapii.
W zależności od potrzeb konsultacje obejmują przynajmniej dwie z poniższych opcji:

  • rozmowę o problemie i powodach zgłoszenia,
  • wywiad lub kwestionariusz przesiewowy,
  • wywiad zdrowotny/ seksuologiczny,
  • kwestionariusze diagnostyczne,
  • wywiad biograficzny.

Wynikiem konsultacji może być:

  • uzgodnienie celów i planów dalszej współpracy psychoterapeutycznej,
  • pokierowanie na bardziej szczegółową diagnostykę psychologiczną,
  • konsultację psychiatryczną w celu włączenia farmakoterapii,
  • pokierowanie na diagnostykę medyczną w celu wykluczenia czynników organicznych (np. hormonalnych, urazowych, chorobowych).

O różnicy między wizytą u psychologa, psychiatry i psychoterapeuty przeczytasz w sekcji “Częste pytania”.

W wyniku konsultacji mogą być także zalecone inne, bardziej adekwatne działania niż psychoterapia.

Jeśli Twój problem wykracza poza moją wiedzę, dostaniesz skierowanie do innego psychoterapeuty.

Cena:
50 minut: 160 złotych