Psychoterapia

Psychoterapia indyidualna - oferta, czas, cena,

Zapraszam do gabinetu w centrum Warszawy. Dogodny dojazd z następujących dzielnic: Śródmieście, Mokotów, Wola, Praga-Północ, Wola oraz dalszych terenów wzdłuż obu linii metra i SKM.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia to naukowo udowodniona metoda leczenia problemów i zaburzeń psychicznych oparta na relacji klienta i psychoterapeuty i odpowiednich metodach oddziaływania psychologicznego. Psychoterapia ma na celu wyeliminowanie albo znaczące zmniejszenie problemów na poziomie:

  • emocji,
  • relacji i związków,
  • zachowania.

Najczęstsze problemy leczone psychoterapeutycznie to: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, trauma, strata i żałoba, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania. Psychoterapii wymagają także problemy w życiu seksualnym, jeśli ich podłoże ma charakter psychogenny.

Psychoterapia jest też narzędziem rozwoju, budowania odporności emocjonalnej i samoświadomości. Pomaga budować poczucie własnej wartości, samokaceptację czy bardziej satysfakcjonujące relacje. O czynnikach leczących w psychoterapii przeczytasz w sekcji “Częste pytania”.

Standardowa sesja trwa 50 minut. Sesja pracy z ciałem, symbolami lub EMDR może wymagać wydłużenia do 90 minut, co jest uzgadniane wcześniej.

Zazwyczaj sesja odbywa się raz w tygodniu. Inne potrzeby ustalane są podczas konsultacji wstępnych lub w trakcie pracy.

Zapraszam: Warszawa Śródmieście z dogodnym dojazdem z Woli, Pragi- Północ, Mokotowa i Ochoty.

Cena:
50 minut: 170 złotych; 90 minut: 300 złotych
*Przy jednorazowej płatności za miesiąc z góry: rabat 10 złotych za każdą sesję.