Terapia EMDR – terapia PTSD i traumy złożonej

EMDR

EMDR (eye movement desensetization and reprocessing, terapia przetwarzania i odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych) to jedna z dwóch metod pracy z PTSD (zespół stresu pourazowego) rekomendowana przez WHO.

Polega ona na stymulacji przetwarzania wspomnień poprzez ruch oczami przerywanych odpowiedziami na krótkie pytania. U założeń metody leży model przetwarzania informacji, który – w uproszczeniu – stawia hipotezę, że w traumatycznych chwilach nasze półkule mózgowe mają utrudnioną lub niemożliwą komunikację między sobą. Z powodu tego utrudnienia dochodzi do rozszczepienia doznań z ciała, zmysłów i obrazów (prawa półkula) od słów, którymi można opisać doświadczenie i myśli (lewa półkula). Z tego względu tak często ofiary traum czy katastrof latami męczą się ze obrazowymi wspomnieniami i koszmarami, a zarazem nie znajdują słów do opisania swojego cierpienia.

Sesje EMDR zakładają przywołanie określonych przekonań i wspomnień , a następnie wodzenie oczami według poleceń terapeuty oraz opisywanie doznań. Jest to metoda pracy, którą niektórzy uznają za interwencję zahaczającą o poziom neurologiczny.

Obok pracy z ofiarami wypadków, katastrof i traum (które prowadzą do rozwoju PTSD), EMDR dobrze się sprawdza również w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe i depresje na skutek zaniedbań lub urazów w dzieciństwie (trauma rozwojowa, trauma złożona, cPTSD, complex Trauma). Ze względu na swoje nieskomplikowanie, EMDR jest też dobrą metodą pracy z dziećmi.

Terapia EMDR bardzo dobrze łączy się też z innymi technikami terapeutycznymi.

Cena:
160 zlotych za sesję 50 minut / 300 złotych za 90 minut