Pro Bono

PRO BONO

Jedno miejsca psychoterapeutyczne oraz jedno interwencyjne oferuję bezpłatnie osobom dotkniętym chorobą uniemożliwiającą pracę zarobkowa lub w trudnej sytuacji z powodu utraty domu, przemocy (zwłaszcza ekonomicznej) lub innych sytuacji uniemożliwiających radzenie sobie i podjęcie pracy. Dodatkowe obostrzenia:

    • sytuacja rodzinna/ relacje beneficjentów uniemożliwiają finansowanie pomocy przez najbliższych,
    • interwencja kryzysowa obejmuje kilka spotkań mających na celu doraźną pomoc emocjonalną w trudnej sytuacji,
    • psychoterapia może trwać maksymalnie 40 sesji i nie dłużej niż 12 miesięcy – po tym czasie musi się zakończyć, nawet jeśli nie wszystkie cele terapeutyczne udało się zrealizowane,
    • dwie nieuzgodnione nieobecności pod rząd powodują utratę miejsca.

Zastrzegam sobie możliwość własnej decyzji w sprawie objęcia pomocą. Pytania o dostępność miejsc należy kierować poprzez formularz kontaktu.

Nie jest to oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega roszczeniom.