Dobry psychoterapeuta – szukam

Psychoterapia to proces zmiany. Zmiany, w której różni klienci pokładają różne nadzieje i oczekiwania, i która może być trudna, a czasami bolesna. Dla jednych psychoterapia obierze za cel zmniejszenie objawów i ulgę, dla innych będzie to wykształcenie nowych umiejętności. Jeszcze inni będą potrzebować  poukładania bolesnych doświadczeń czy towarzyszenia w trudnych chwilach.

Z powyższych względów odpowiedź na pytanie o dobrego psychoterapeutę jest niejednoznaczna. Nie ma terapeuty jednoznacznie idealnego dla wszystkich, bo różnimy się jako ludzie w swoich potrzebach i preferencjach.  Czynniki, które warto brać pod uwagę wybierając terapeutę dla siebie  to:

 • Twoje poczucie bycia zrozumianym, wysłuchanym, szanowanym, nieocenianym.
 • Twoje poczucie, że terapeuta jest Twoim sojusznikiem, cokolwiek  się dzieje (nawet jeśli czasem postrzega sytuację czy Twoje decyzje inaczej niż Ty).
 • Twoje poczucie, że terapeuta kieruje Twoimi poszukiwaniami, rozmową, pytaniami w dobrym kierunku.
 • Masz nadzieję, że praca z tym terapeutą będzie ciekawa i owocna. To subiektywne i niewymierne uczucie jest ważne.

Ponadto, Jeffrey Kottler, znany amerykański psychoterapeuta i badacz psychoterapii, opisuje następujące cechy psychoterapeuty, które sprzyjają sukcesowi psychoterapii:

 • bycie sympatycznym,
 • bycie zdecydowanym i odważnym,
 • bycie zaradnym,
 • bycie charyzmatycznym,
 • bycie troskliwym,
 • bycie przekonanym o słuszności podejmowanych działań,
 • bycie dowcipnym ;-),
 • umiejącym wybrać wątki ważne dla klienta, a nie ciekawe dla terapeuty,
 • umiejącym zawiesić swój światopogląd i skupić się na kliencie,
 • umiejącym odsłaniać siebie, swoje doświadczenie i historię  tylko tyle, ile to jest korzystna dla klienta.

Ważne jest więc, jak subiektywnie postrzegasz swojego psychoterapeutę. Czy masz ochotę przebywać w jego towarzystwie i czy masz nadzieję, że spotkania z nim będą dla Ciebie pomocne? Weź pod uwagę powyższe kryteria, a zarazem, wybierając  swojego terapeutę, pamiętaj zarazem, że…. nie ma ideałów, a życie skąpi nam jasnych sytuacji i łatwych wyborów!

Uwaga: jeśli byłeś (byłaś) już na konsultacjach u kilku, a nawet kilkunastu specjalistów i żaden nie jest wystarczająco dobry lub nie możesz się zdecydować, to można zaryzykować tezę, że jest to część Twojego problemu. U następnego specjalisty po prostu zostań z celem, żeby zrozumieć, o co chodzi.