Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta – jaka jest różnica?

Rozróżnienie tych zawodów jest trudne dla większości klientów i klientek. Utarło się powiedzenie „iść do psychologa”, jeśli szukamy pomocy. Są jednak ważne niuanse, które warto rozważyć. Kiedy iść do kogo?

Psycholog to osoba po pięcioletnich studiach magisterskich (jednolitych), która może:

  • diagnozować za pomocą narzędzi psychologicznych (np. testów),
  • wystawiać opinie i zaświadczenia,
  • oferować poradnictwo i konsultacje,
  • prowadzić interwencje kryzysowe,
  • udzielać wsparcia i pomocy.

Psychoterapeuta to z kolei osoba po pięcioletnich studiach magisterskich (często, ale niekoniecznie po psychologii), która ukończyła dodatkowo czteroletnią podyplomową szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie podejściu (nurcie), odbyła staż kliniczny oraz psychoterapię własną (terapia własna nie jest wymagana od terapeutów poznawczo – behawioralnych).

Psychoterapeuta prowadzi procesy psychoterapii mające na celu przynieść ulgę, zmianę i rozwiązanie doświadczanych problemów/ zaburzeń psychicznych poprzez:

  • zmianę wzorców przeżywania emocji,
  • wykształcenie innych sposobów radzenia sobie,
  • zmianę struktur psychicznych czy osobowościowych.

Psychiatra to lekarz medycyny, które ukończył studia medyczne i jest w trakcie lub ukończył specjalizację z zakresu psychiatrii. Psychiatra zajmuje się rozpoznaniem i farmakoterapią zaburzeń psychicznych, czyli dobiera leki, zleca badania dodatkowe i w razie potrzeby decyduje o niezdolności do pracy. Ilekroć zbyt mocno cierpimy emocjonalnie lub nie możemy kontrolować niektórych niepożądanych zachowań, lekarz psychiatra będzie właściwym kontaktem.